BIM / Revit

De Nijburg Industry Group wordt steeds vaker gevraagd om vroegtijdig betrokken te zijn bij het ontwerpproces. Bijvoorbeeld door de installateur of adviseur te adviseren welke luchtverdeelapparatuur het beste kan worden toegepast in een bepaalde situatie. Voor ons reden om BIM hoog op de agenda te zetten binnen de organisatie. Wij beschikken over een uitgebreide BIM Bibliotheek en ultramoderne calculatie- en simulatiesoftware. Hiermee berekenen wij snel, goed en efficiënt elk ontwerp.

Onze Revit modellen

Doordat onze modellen zoveel mogelijk de NLRS standaard aanhouden, zijn ze goed uitwisselbaar met ander modellen die deze standaard volgen. De modellen worden ook zoveel mogelijk voorzien van een (PDF) handleiding die bij het Revit model op de website is toegevoegd. Door het toepassen van deze standaard kunnen ook meer generieke tags worden gebuikt en hoeft niet voor elk fabricaat een aparte tag te worden gemaakt. Dit geldt uiteraard ook voor schedules.
Daarnaast voegen we waar mogelijk selectie-intelligentie toe waardoor het bij aanpassingen niet nodig is een selectie proces volledig opnieuw te doorlopen: in het model zijn direct de gevolgen van het verhogen of verlagen van luchthoeveelheden af te lezen.

Versienummers

Wanneer een nieuwe versie van een model beschikbaar is, kan deze direct van de website worden opgehaald. Daarbij is het van belang rekening te houden met de volgende versie nummering:

NLRS_C_content_versie: x.yy.zz
x: Hoofdversie van het model. Modellen met gelijke hoofdversie zijn compatible.
yy: Laagste bruikbare Revit versie.
zz: Subversie: volgnummer voor versie

Een model met versie 3.18.01 is dus bruikbaar vanaf Revit 2018, en kan ten alle tijden worden opgewaardeerd met iedere ander versie die met het getal 3 begint (3.18.02, 3.20.03). Versie 3.18.02 is niet (per definitie) gelijk aan versie 3.20.02, aangezien 3.20.02 alleen geschikt is voor Revit 2020 en hoger, in plaats van Revit 2018 en hoger. Bij de upgrade van Revit versie kunnen optimalisaties, correcties of een product aanpassing zijn doorgevoerd.