CO2 prestatieladder

Het is onze missie om de leefomgeving van de gebouwen waarin mensen verblijven gezond te maken, waarbij we oog houden voor mens en milieu. Dit doen wij binnen de Nijburg Industry Group door het terugdringen van de CO2-uitstoot op onze uitstootbronnen: materieel, bedrijfswagens, kantoorpanden, fabriek en derden. Hiervoor gebruiken wij de CO2-Prestatieladder.

SKAO

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. SKAO is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Met de CO2-Prestatieladder jaagt SKAO onder andere bedrijven aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Bekijk hier de pagina van ons bedrijf.

Daarnaast heeft de Nijburg Industry Group zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal om op deze manier kennis te delen binnen de gehele bouwketen en samen te werken aan klimaat neutrale omgeving.

Nieuwsbrief