ProkFull
ProkFull

De ProkFull bevat twee warmtepakketten met een zeer gevoelige accumulatiemassa waardoor verse buitenlucht en afvoerlucht afwisselend stroomt. Dankzij deze wisselende luchtstromen wordt de warmte van de afvoerlucht bijna volledig overgebracht naar koude, verse toevoerlucht. Een groot deel van het vocht in de afvoerlucht wordt in de toevoerlucht geregenereerd. De accumulatiemassa heeft een buitengewone warmteoverdrachtcapaciteit.

Het hoge rendement van de warmteterugwinning zorgt ervoor dat er in de winterperiode niet extra verwarmd hoeft te worden, terwijl tijdens de zomerperiode merkbare energiebesparingen worden bereikt door hergebruik van de koude lucht.

  • Luchtdebieten van 2.700 m3/h tot 34.000 m3/h
  • Rendement van de warmteterugwinning > 90% en van vochtterugwinning >70%
  • Geïntegreerd automatisch controle systeem en controle paneel
  • Simpele, snelle en goedkope installatie
  • Return on Investment < 3 jaar