SOLID AIR CLIMATE SOLUTIONS B.V.

(ONDERDEEL VAN DE NIJBURG INDUSTRY GROUP)

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Solid Air Climate Solutions B.V. (hierna Solid Air genoemd), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Solid Air, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Solid Air verstrekt. Solid Air kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IPadres

WAAROM SOLID AIR GEGEVENS NODIG HEEFT

Solid Air verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Solid Air uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SOLID AIR GEGEVENS BEWAART

Solid Air bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Solid Air verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Solid Air, www.solid-air.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Solid Air gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Solid Air maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Solid Air bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Solid Air te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Solid Air heeft hier geen invloed op.

Solid Air heeft Google geen toestemming gegeven om via Solid Air verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail.solid-air.nl. Solid Air zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Solid Air neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Solid Air maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Solid Air verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Solid Air op via mail@solid-air.nl.

www.solid-air.nl is een website van Solid Air Climate Solutions B.V.. Solid Air Climate Solutions B.V. is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Postbus 22756, 1100 DG Amsterdam ZO
  • Vestigingsadres: Paasheuvelweg 50, 1105 BJ Amsterdam ZO
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33184243
  • Telefoon: +31 20 696 69 95
  • E-mailadres: mail@solid-air.nl