Klimaatplafonds

De hoogste standaard in goed geklimatiseerde ruimtes

Solid Air Climate Solutions heeft samen met de partners onbegrensde mogelijkheden als het gaat om het ontwerp van het klimaatplafond. Solid Air is niet gebonden aan een leverancier of product zodat opdrachtgevers oneindig kunnen variëren in samenstelling. Naast integratie in de standaard systemen, zoals een bandraster- of een cassettesysteem, kan het metaal plafondsysteem worden toegepast in o.a. plafondeilanden, een 'trapezium' en/of 'gewelfd' plafond. Ook combinaties met andere plafondtypes geven nieuwe mogelijkheden als het gaat om kleur, materiaal en kostenaspecten.


Veelal worden klimaatplafonds ontworpen met als basis een plafondlay-out dat gerelateerd is aan de stramienmaatvoering. Tevens is flexibiliteit gewenst als het gaat om het plaatsen van scheidingswanden. Een bandrasterplafond is dan een veel gekozen optie. Projectmatig kunnen vanzelfsprekend afwijkende details gerealiseerd worden. Met het totale plafondontwerp hoeft bij Solid Air weinig tot geen rekening worden gehouden met de klimaattechniek achter het plafond. Solid Air zorgt ervoor dat uw ontwerp als klimaatplafond uitgevoerd kan worden.

Bandrasterdetails

Van de diverse draagconstructies is het bandraster de meest voorkomende. Deze ophangprofielen worden in diverse breedtes en verschillende uitvoeringen toegepast. Andere ophangsystemen zijn ook toepasbaar. Details hiervan verstrekken wij projectmatig op aanvraag.

Randdetails

Er zijn een aantal mogelijkheden om het klimaatplafond aan te sluiten op bouwkundige wanden. De mogelijkheden lopen uiteen van schaduwvoegen tot geïntegreerde schilderijlijsten.

Paneeluitvoeringen

Afhankelijk van de gekozen ophangconstructie worden de metaalpanelen voorzien van de benodigde zettingen. Tevens is het mogelijk de panelen onderling op verschillende manieren aan te laten sluiten. De capaciteit van panelen kan worden vergroot door de onderlinge afstand van de activering te verkleinen. Ook zijn eiland oplossingen mogelijk.

Van een aantal in te bouwen onderdelen is de detaillering enigszins standaard. Toch dient projectmatig over deze aansluitdetails nagedacht te worden.

Ventilatie en verlichting

Integratie met de Solid Air roosters (inclusief het niet-zichtbare clean rooster: CTVK) wordt veel toegepast. Ook kan verlichting zoals TL of LED worden meegenomen in de projectopdrachten.

Bij verlaagde plafonds hebben we vooral te maken met luchtgeluid. Luchtgeluid wordt geabsorbeerd door perforatiepatronen en speciale bekleding in de plafondelementen of geïsoleerd met verticale drukschotten.

De nagalmtijd van een ruimte is van groot belang voor het akoestische welzijn van haar gebruikers. Het is gedefinieerd als de tijd waarin het geluidsdrukniveau 60 dB. daalt. De nagalmtijd is in hoge mate afhankelijk van het geluidsabsorptieoppervlak van een ruimte en wordt beïnvloed door meubilair, tapijt, gordijnen en mensen. Hoe beter de absorptie, hoe korter de nagalmtijd en hoe lager het geluidsniveau.

Luchtgeluidabsorptie is het omzetten van geluid in thermische energie. Het ontstaat door wrijving van het geluid op of in het absorberende materiaal. De geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt gedefinieerd als de verhouding van niet gereflecteerde geluidsenergie ten opzichte van de geleverde geluidsenergie en varieert van 0 tot 1.

Met luchtgeluidisolatie of barrières wordt de doorgang van geluid gereduceerd door een vast afscheidingselement. De geluidsenergie wordt gereflecteerd door het drukschot en gelijktijdig geabsorbeerd door het isolatiemateriaal. Het isolerende effect (in dB) wordt verhoogd door de dichtheid van het materiaal te verhogen.

De systematische verwerking van reflecterende materialen heeft een positieve invloed op de algehele akoestiek in een ruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval in trainingsruimtes en seminarzalen, waar de stem van de spreker gelijkmatig verdeeld wordt door strategisch geplaatste geluidsreflectiezones.

Bij de oplevering wordt een thermo-scan gemaakt van het gehele plafond ter controle van alle actieve plafond delen. Bij oplevering wordt tevens een lektest uitgevoerd over 1,5 uur met een testdruk van 6 bar.

Solid Air geeft 2 jaar garantie op door haar opleverde klimaatplafond projecten.

Voor meer informatie stellen wij een aantal downloads beschikbaar. U opent deze door te klikken op onderstaande links: