Goed binnenklimaat in de sportscholen

Goed binnenklimaat in de sportscholen

1 Juli zijn de deuren weer geopend van de sport- en fitnessbedrijven, maar hoe zit het eigenlijk met het binnenklimaat in deze sportscholen? Een bezoek aan de sportschool moet natuurlijk wel veilig zijn. De branche Fitness heeft derhalve een protocol geschreven om mensen zo snel mogelijk, maar in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten sporten en bewegen. Het protocol baseert zich op bronnen uit de Tweede Kamerbrieven over de binnensport, het Afwegingskader binnensport van 26 mei en het algemene Protocol Verantwoord Sporten door NOC*NSF, sportbonden en het Platform ondernemende Sport (POS).

In het protocol zijn veel zaken duidelijk omschreven, denk hierbij aan afstanden tussen personen, het minimaliseren van contact, reinigen en desinfecteren van apparatuur, maar de rol van ventilatie- en airconditioningsystemen laat zich lastiger omschrijven. De verspreiding van SARS-CoV-2 middels ventilatiesystemen is (nog) niet aangetoond, maar over de noodzaak voor goede ventilatie is men het in het algemeen wel eens.

Zo weinig mogelijk recirculeren maar wel ventileren, hoe gaat dat in de praktijk?

Een moderne luchtbehandelingskast of WTW unit zal nagenoeg altijd met 100% buitenlucht ventileren, luchtbehandelingskasten met recirculatie kleppen komen wij eigenlijk niet meer tegen. Een dergelijk ventilatiesysteem in de sportschool is nu absoluut noodzakelijk en dient goed te functioneren, regelmatig onderhoud en het periodiek vervangen van de filters is een noodzaak.

Veel sportscholen hebben naast de ventilatie echter ook een separate airconditioner, bij voorbeeld een VRF unit op basis van een satelliet met roosters of een cassette split. Deze decentrale units zijn in de regel 100% recirculerende systemen en leveren een belangrijke bijdrage aan het binnenklimaat in de sportschool.

In veel gevallen zijn de beide systemen niet los van elkaar te zien, de verse lucht toevoer is vaak rechtstreeks aangesloten op de retour zijde van de airconditioner (satelliet), om te kunnen ventileren moet deze unit dus ook worden ingeschakeld. Het uitgangspunt voor alle fitnessfaciliteiten blijft dan ook om zoveel mogelijk mechanisch te ventileren met verse buitenlucht en waar mogelijk of noodzakelijk tevens natuurlijk te ventileren, zonder ventilatie kan er binnen niet worden gesport.

Hoe denken andere instanties over de mogelijke aerogene verspreiding middels ventilatiesystemen?

De REHVA (Federation of European Heating Ventilation and Air Conditioning Associations) heeft in maart 2020 een richtlijn opgesteld en deze in april 2020 voorzien van een update. De richtlijn is dynamisch, updates volgen indien dat noodzakelijk is. De REHVA omschrijft twee mogelijke transmissieroutes waarbij overdracht van het virus mogelijk is:

  • Direct contact met besmette voorwerpen of oppervlakken, dit contact ontstaat door druppels welke worden gevormd tijdens hoesten en niezen, deze relatief grote druppels van 5-10 micron vallen op nabijgelegen voorwerpen of oppervlakken.
  • Aerogene verspreiding, de tweede route van overdracht zijn de fijnere druppels van 5 micron en kleiner, deze aerosolen kunnen grotere afstanden afleggen en blijven langer (uren) in de lucht hangen of worden simpelweg meegenomen met luchtstromen.

Tijdens de SARS uitbraak (SARS-CoV-1) in 2002-2003 is aangetoond dat verspreiding van het virus middels ventilatiesystemen heeft plaatsgevonden, voor Corona (SARS-CoV-2) is dit tevens waarschijnlijk maar op het moment van dit schrijven nog niet gedocumenteerd.

De REHVA is duidelijk op de vraag of het zin heeft om de bestaande filters te vervangen, het antwoord is nee. Natuurlijk is het noodzakelijk om periodiek filters te vervangen maar gezien de grootte van een virusdeeltje zijn F7 en zelfs F8 filters niet toereikend.

Het RIVM heeft ook een inhoudelijke onderbouwing over de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen, deze onderbouwing volgt in grote mate de bevindingen van de REHVA.

Concluderend kunnen wij stellen:

  • Afgesloten ruimtes altijd adequaat ventileren.
  • Schakel de ventilatie ruim voor de openingstijden in en zet de ventilatie ruim na de openingstijd pas weer uit.
  • Indien mogelijk de ventilatie buiten de openingstijden helemaal niet uitschakelen maar slechts de ventilatiehoeveelheid reduceren.
  • Het upgraden van de bestaande filters of het eerder vervangen van de bestaande filters heeft geen nut, het verhogen van de ventilatiehoeveelheid is veel effectiever.
  • Zelfs in mechanisch geventileerde sportscholen regelmatig ramen en deuren openen.
  • Toiletten 24/7 afzuigen en bijvoorkeur spoelen met een gesloten zitting.
  • Indien de maatregelen ten aanzien van social distancing worden nageleefd door de sporters en fitnesscentra kunt u veilig sporten.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen hebben over het realiseren van een goed binnenklimaat in sportscholen. Of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze specialist Henk de Groot, telefonisch bereikbaar via +31 6 54 94 08 13 of via mail h.degroot@solid-air.com.