FAT’s ten behoeve van project Eemshaven goed afgerond

FAT’s ten behoeve van project Eemshaven goed afgerond

In 2015 is Nijburg Industry Groep een samenwerking aangegaan met diverse internationale partners (installateurs, adviseurs en contractors) voor de realisatie van het omvangrijke data center terrein in Eemshaven. Niet alleen de installatie van het complete kanaalwerk en appendages voor de diverse gebouwen door Nijburg Klimaatttechniek maar ook de luchtbehandelingskasten van Solid Air Climate Solutions in een breed scala aan uitvoeringsvarianten behoren tot de scope van het project. Momenteel heeft Solid Air Climate Solutions voor 2 bouwfases 31 stuks luchtbehandelingskasten in productie in 7 varianten, waarbij elke variant aan een zeer omvangrijke en grondige Factory Acceptance Test (FAT) werd onderworpen om kwaliteit en performance te borgen.

In de afgelopen weken werden deze FAT’s conform verwachting met het resultaat “uitstekend” en naar volle tevredenheid van de “Opdrachtgever” afgerond. Deze FAT’s omvatten een procedure, uitgevoerd door een geaccrediteerd extern test bureau, welke een tiental items bevat welke uiteenlopen van het na productie compleet samenbouwen van de LBK in de fabriek, een intensieve fysieke controle of de unit in overeenstemming met de eisen en ontwerpspecificaties werd geproduceerd tot een full functional test op het juiste bedrijfspunt met een geluidsmeting en vibratietest van de gehele LBK. Zo werden ook alle warmtewisselaars aan een uitgebreide lektest onderworpen na montage in de LBK.

Conform EN 1886:2007 werden de luchtdichtheid en mechanische stabiliteit getest waarbij de het resultaat conform klant eisen in overeenstemming diende te zijn met de TÜV geverifieerde resultaten van de “Model box” test zoals gedefinieerd in de voor Solid Air Climate Solutions afgegeven Eurovent certificering. Deze “Model box” eis is een zeer zware eis daar dit gezien complexiteit en grootte van de units in de regel niet haalbaar is en hierbij een voldoen aan de eveneens TÜV geverifieerde “Real unit” resultaten conform Eurovent in de praktijk realistischer zou zijn geweest. Desalniettemin werd voor alle units de luchtdichtheidsklasse L1 behaald (bij +400/700/1000 Pa en – 700 Pa) en voldeed de mechanische stabiliteit bij genoemde drukken aan klasse D1!

Bij ingesteld ontwerpdebiet en te verwachtten kanaaldrukverlies werden de volledige luchtzijdige parameters bepaald en gecontroleerd aan de hand van de software specificaties en werden de volledige elektrische parameters geverifieerd inclusief een “fan faillure” test op het speciaal ontworpen redundant fan wall systeem.

Het uitvoeren van de FAT heeft tot doel het mogelijk aanwezig zijn en/of ontstaan van non-conformiteiten te elimineren alvorens de units naar de projectlocatie worden gebracht voor montage en installatie, non-conformiteiten die pas vastgesteld worden nadat de units zijn geïnstalleerd kunnen grote schade kan berokkenen aan het zeer strakke projectschema waarbinnen alle disciplines samenwerken en buiten de vertraging ook omvangrijke kosten met zich meebrengen.

Van de eenendertig stuks in totaal zijn er zeven luchtbehandelingskasten volledig getest. Voor elk van de grootste en meest indrukwekkende unit (uit een serie van 8) met een vloer oppervlak van bijna 100 m2, een debiet van 90.000 m3/h per uur en een geïnstalleerd motorvermogen van ruim 70 kW is er straks voor transport een 5-tal speciale vrachtwagens nodig voor transport. In de komende periode staan de leveringen gepland, waarbij het zal gaan om totaal circa zestig vrachtwagens.

Een project waar we niet alleen als Solid Air Climate Solutions maar als Nijburg Industry Group met recht trots op zijn!

Dit artikel is geschreven door Peet van den Bergh, Product & Business Development Manager Nijburg Industry Group. Mocht u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen hebben over FAT. Of wilt u meer informatie over onze luchtbehandelingskasten? Neem dan contact op met Peet van den Bergh via mail p.vandenbergh@nijburg.com of met één van onze accountmanagers.