BENG spoort aan tot gezamenlijk format

BENG spoort aan tot gezamenlijk format

Sinds het begin van dit jaar gelden de BENG-eisen. De BENG-eisen vervangen de welbekende energieprestatiecoëfficiënt (EPC), die in 1995 werd ingevoerd. Dat levert veelal positieve veranderingen op, zoals de TO-juli overhittingseis, maar als we dieper graven blijken er ook nog voldoende uitdagingen te zijn. Hoe koppelen we bijvoorbeeld klimaatadaptief bouwen?

Op uitnodiging van Duurzaam Gebouwd zijn we met verschillende deskundigen uit de sector een online rondetafelgesprek aangegaan. Vanuit Nijburg Industry Group heeft technisch adviseur Martin Timmermans deelgenomen aan het gesprek.